Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Organizacje, stowarzyszenia, inne

„?AK” Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie

Fundacja „?AK”

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

ul. Czes?awa Kanafojskiego 2, 10-722 Olsztyn

tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65;

tel./fax 523-48-58

e-mail: fundacja@zak.olsztyn.pl

http://www.zak.olsztyn.pl/

 

Rada Fundacji

 

Przewodnicz?cy 

prof. dr hab. Janusz Piechocki, prof. zw.      tel. +4889 523-44-90, 523-36-21, 523-44-66

 

Cz?onkowie

prof. dr hab. Józef Górniewicz, prof. zw.     tel. +4889 523-33-60, 523-33-12

prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. zw.          tel. +4889 523-34-60

prof. dr hab. El?bieta Kostyra                       tel. +4889 535-20-15

 

Zarz?d Fundacji

Prezes

dr in?. Wies?aw P. Jastrz?bski           tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21,523-45-65

 

Wiceprezes

mgr in?. Marek Dzieniakowski          tel. +4889 523-37-08, 523-33-33

 

Cz?onkowie

mgr Adrian Kwiatkowsk       tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21,523-45-65

mgr in?. Marianna Pietrzak    tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65

in?. Edward Rychlik              tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65

dr Andrzej T. Szmyt              tel. +4889 523-48-58, 523-33-66,523-33-21, 523-45-65

 

Biuro Fundacji

ul. Czes?awa Kanafojskiego 2, 10-722 Olsztyn

 

Dyrektor Biura

mgr in?. Marianna Pietrzak                tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65

 

G?ówna ksi?gowa

Bo?enna ?liwi?ska                             tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65

 

Kierownik ds. gospodarczych

dr Andrzej T. Szmyt                          tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 22

 

Kierownik ds. technicznych

in?. Edward Rychlik                          tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 39

 

G?ówni specjali?ci

 ds. kadr

Agnieszka Reluga                              tel. +4889 523-48-33

 

 ds. BHP

 mgr in?. Janusz Choroma?ski           tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21,523-45-65, w. 27

 

ds. finansowo-ksi?gowych

Danuta Balukiewicz                           tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 31

Jolanta Falencka                                 tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 50

 

ds. kontroli wewn?trznej i inwentaryzacji

Bo?ena Parda                                     tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 49

 

Specjali?ci

ds. wypoczynku letniego

mgr in?. Barbara Gabrel                     tel. +4889 523-44-83,

mgr in?. Mariola Nowicka-Popio?ek  tel. +4889 523-44-83

 

 ds. zaopatrzenia

mgr in?. Waldemar Brosch                tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 34

mgr Krzysztof Markowicz                 tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 34

 

 ds. administracyjnych

 mgr Adrian Kwiatkowski                 tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 45

mgr Ma?gorzata Owczarek                 tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 35

Zofia Wojciechowska                                    tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65

 

 ds. technicznych

 mgr in?. Krzysztof D?browski         tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 29

in?. Robert Bogucki                           tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 29

 

ds. zamówie? publicznych

mgr in?. Przemys?aw Barczak            tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 27

 

 ds. p?ac

 mgr Izabela Kwiatkowska                tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 36

 

ds. kontroli wewn?trznej i inwentaryzacji

mgr in?. Ma?gorzata Krutczenko       tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 40

 

ds. finansowo-ksi?gowych.

 Teresa Janicka                                   tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 32

 

ds. kontrolingu w zakresie gastronomii

Marianna Szczepaniak                       tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 47

 

Samodzielni ksi?gowi

Joanna Adamiak                     tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 30

Agata Rajewska                     tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 41

Sylwia Stachowicz                tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 38

Katrzyna Wanic                     tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 33

Ma?gorzata Zbierzchowska – ?uk     tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 42

Referent administracyjny

Sylwia Wojciechowska          tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65

Kierowcy

Leszek Pruszy?ski                  tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 48

Tadeusz Przyby?ek                 tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 48

Arkadiusz Szymski                tel. +4889 523-48-58, 523-33-66, 523-33-21, 523-45-65, w. 48

 

Domy studenckie

 

Kierownicy:

 

DS 1

ul. Czes?awa Kanafojskiego 3, 10-722 Olsztyn

Jadwiga Wiszniewska

tel. +4889 523-33-29, 523-34-95, 523-47-06,523-47-03 w. 266

 

DS 2

ul. Czes?awa Kanafojskiego 1, 10-722 Olsztyn 

Monika Sowi?ska

tel. +4889 523-33-26, 523-33-78, 523-45-51, 523-45-52 w. 266

 

DS 3

ul. Micha?a Oczapowskiego 9, 10-719 Olsztyn

Krystyna Karpeza

tel. +4889 523-33-42, 523-33-57, 523-44-93, 523-44-76 w. 100

 

DS 4

ul. Czes?awa Kanafojskiego 2, 10-722 Olsztyn

in?. Anna Pakulska

tel. +4889 523-34-55, 523-49-55, 523-44-81, 523-44-82 w. 100

 

DS 6

ul. Czes?awa Kanafojskiego 4, 10-722 Olsztyn

Jadwiga Wójcicka

tel. +4889 523-33-06, 523-36-09, 523-44-08, 523-44-09 w. 603

 

DS 7

ul. Czes?awa Kanafojskiego 12, 10-722 Olsztyn

Jadwiga Wiszniewska           

tel. +4889 523-34-30, 523-38-09, 523-38-17, 523-38-21 w. 266

 

DS 8

ul. Czes?awa Kanafojskiego 14, 10-722 Olsztyn

mgr in?. Krystyna Lemie

tel. +4889 523-33-80, 523-48-12, 523-48-13, 524-48-14 w. 266

 

DS 9

ul. Czes?awa Kanafojskiego 8, 10-722 Olsztyn

 mgr in?. Jadwiga Tworkowska

tel. +4889 523-34-72,523-38-98, 523-45-63, 523-45-64 w. 266

 

DS 10

ul. Czes?awa Kanafojskiego 10, 10-722 Olsztyn

Bogumi?a Brewka

tel. +4889 523-49-85, 523-48-03, 523-33-94, 523-38-02 w. 265

 

DS 11

ul. ?o?nierska 14 B, 10-561 Olsztyn

Ma?gorzata Kardyka

tel. +4889 522-21-68 524-60-67

Specjalista ds. administracyjnych

Bogumi?a Hrywniak

tel. +4889 522-21-68, 524-60-67

 

DS 12

ul. Niepodleg?o?ci 57/65, 10-044 Olsztyn

Anna Bryka?a

tel. +4889 524-65-66  524-65-67, 535-90-95            w. 304

 

DS 13

al. Wojska Polskiego 14, 10-257 Olsztyn

mgr in?. Jolanta Sójka

tel. +4889 524-65-95  535-81-51 w. 204

 

DS 119

ul. Dybowskiego 9, 10-723 Olsztyn

mgr Iwona Kordan

tel. +4889 523-32-91 do 93, 523-44-87 do 88 w. 266

Specjalista ds. administracyjnych

mgr Mariola Kubat

tel. +4889 523-32-91  do 93, 523-44-87 do 88 w. 266

 

Centralny Magazyn Po?cielowy

ul. Czes?awa Kanafojskiego 14, 10-722 Olsztyn

 

Samodzielny prac. CMP

Bogus?awa Gotowska                        tel. +4889 523-33-80, 23-48-12 do 14 w. 604

 

Magazynier

Krystyna ?ysiak                     tel. +4889 523-33-80, 23-48-12 do 14 w. 604

 

 

Pokoje go?cinne „U ?aków”

ul. Micha?a Oczapowskiego 12, 10-719 Olsztyn

recepcja: tel. +4889 523-47-83, 524-02-36, 535-39-54

 

 

Tereny Zieleni

ul. Micha?a Oczapowskiego 9, pok. 02, 10-719 Olsztyn

 

G?. specjalista ds. terenów zieleni

mgr in?. Maria Kiewlak         tel. +4889 523-33-42, 523-33-57, 523-44-93, 523-44-76 w. 602

 

 

Ksi?garnia Uniwersytecka

ul. Romana Prawoche?skiego 4, 10-720 Olsztyn

www: http://www.ksiegarniauwm.pl/

 

G?. specjalista ds. handlowych ksi?garni 

Dorota Wolska                                   tel. +4889 523-45-91  523-45-92

 

 

Ksi?garnia Uniwersytecka „HUMANA”

ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn

 

G?. specjalista ds. handlowych

mgr Magdalena ?mijkowska             tel. +4889 524-65-60

 

 

Sto?ówka Akademicka

ul. Romana Prawoche?skiego 4, 10-720 Olsztyn

 

Kierownik

Krzysztof Afanasjew             tel. +4889 524-04-81

 

Zast?pca kierownika

Krystyna Osi?ska                   tel. +4889 523-48-79

 

Szef kuchni

Jerzy Sak                                tel. +4889 523-48-79

 

Zast?pcy szefa kuchni

Lucyna Parszuta                     tel. +4889 523-48-79

Krystyna Pie?kowska                        tel. +4889 523-48-79

 

Magazynierzy

Zofia Domian                         tel. +4889 523-36-60

Anna Michalska                     tel. +4889 523-36-60

Gra?yna Walisiewicz              tel. +4889 523-36-60

 

 

Przysta? Kortowska

restauracja i pokoje go?cinne

ul. Jana Heweliusza 28, 10-724 Olsztyn

http://www.przystan.olsztyn.pl/

recepcja: 523-42-11, 523-42-12, 535-39-51, 535-39-52

restauracja: 523-42-11, 523-42-12 w. 28 lub 29, 535-39-53

 

Kierownik

mgr in?. Tomasz Selwent       tel. +4889 523-42-11, 523-42-12 w. 27

 

Referent ekonomiczny

Teresa Domian           tel. +4889 523-42-11, 523-42-12 w. 26

 

Klub Pracowników UWM

 „BACCALARIUM”

ul. Romana Prawoche?skiego 4a, 10-720 Olsztyn

tel. 523-42-02, 523-42-03, 523-38-50

 

Kierownik

Krzysztof Afanasjew tel. +4889 524-04-81

 

Kierownik KO

dr in?. Eryka Bia??owicz        tel. +4889 523-38-50

 

Szef kuchni

Janina ?liwa    tel. +4889 523-42-11, 523-42-12

informacj? wytworzono:

Fundacja „?ak” UWM w Olsztynie

za tre?? odpowiada:

dr in?. Wies?aw P. Jastrz?bski

data wytworzenia:

12-10-2007 r.

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 1137 razy (w tym z UWM 19 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-17
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa